Historia Oddziału


 

Przedmowa

Pragnę w wasze ręce oddać garść historii grudziądzkiej organizacji Miłośników Gołębi Pocztowych. Mam głęboką nadzieję, iż ta kronika przyczyni się ku wiecznej pamięci i będzie wspomnieniem tych którzy budowali podwaliny naszego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, biorąc ich za świetlany przykład poświęcenia i oddaniu na każdym szczeblu naszej organizacji.

W kronice starałem się podać nieliczne fakty świadczące o rozwoju, przemianach organizacyjnych i zasługach grudziądzkich działaczy na niwie gołębiarstwa pocztowego w Polsce i naszym mieście.

Czas mija szybko, częstokroć odchodzą ludzie, którzy na owe czasy znaczyli i robili tak wiele, a odeszli zapomniani. Zawarte wspomnienia niechaj będą hołdem ku ich czci. Brak źródeł historycznych ze zrozumiałych względów spowodował niespójności. Jednakże opierając się na „ustnych” wspomnieniach żyjących jeszcze Tych, którzy pamiętali z opowieści fakty przekazywane w formie wspomnień, przy różnorodnych okazjach pomogły mi spisać dany materiał, niejednokrotnie korygowany.

Z niepamięci wydobyłem dla potomnych imiona tych wielkich działaczy i być może ktoś kiedyś poprawi lub uzupełni brakujące karty historii.

 

Autor. M.

 

CAŁOŚĆ KRONIKI DO POBRANIA W SEKCJI DOKUMENTY.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gołębie Hodowcy Ogłoszenia Strony PZHGP - serwis dla hodowców gołębi ©2008 mojegolebie.pl